Bernhard Crusell (1775−1838)

Frithiof går i landsflykt, Declamation och Sång
[no. 5 from Ten Songs from Frithiofs Saga composed to Music and dedicated to Frithiof's Poet by B. Crusell]

  • Year of composition: 1826?
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Dedication: Esaias Tegnér
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Lith. by C. Müller i Stockholm [1826, according to added note].
• Elkan & Schildknecht.E & S 897, publ. 1882 (The song is included in an extended edition: 'Tolf Sånger ur Frithiofs Saga satta i musik och tillegnade Frithiofs skald af B. Crusell', and has here the number 6.)
• Hans Ahlborg Musik (Copy by Elkan & Schildknecht's edition, copied in 2008)

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Introduzione: Andante grave E minor 4/4 (C),'After the Ritornello the piece is declamated without Music [...] until:' Allegretto C minor 4/4 (C), Andante sostenuto E major 3/4, E minor 4/4 (C), Andante sostenuto, E major 3/4


Libretto/text

Frithiof går i landsflykt

[Declamation from this place:]

Heimskringlas panna,
Du helga Nord!
Jag får ej stanna
uppå din jord.
Från dig att stamma
jag yfs med skäl.
Nu, hjelteamma,
Farväl, farväl!

Farväl du höga
Valhallastol,
Du nattens öga,
Midsommarsol!
Du klara himmel,
Lik hjeltens själ,
Du stjernehvimmel,
Farväl, farväl!

Farväl, I fjällar,
Der äran bor!
I runohällar
För väldig Thor!
I blåa sjöar,
Jag känt så väl,
I skär och öar,
Farväl, farväl!

Farväl i högar
Vid bölja blå,
Dem linden snögar
Sitt blomdoft på;
Men Saga dömmer
Med rättvis själ
Hvad jorden gömmer:
Farväl, farväl!

Farväl I lunder,
I gröna hus,
Jag lekt inunder
Vid bäckens sus.
I barndomsvänner,
Som ment mig väl,
Jag än Er känner:
Farväl, farväl!

Min kärlek gäckad,
Min gård är bränd,
Min ära fläckad,
I landsflykt sänd!
Från jord vi vädje
Till hafvet väl:
Men lifvets glädje,
Farväl, farväl!