Bernhard Crusell (1775−1838)

Källan
[included as no. 1 in 'Songs with accompaniment of Forte Piano by B. Crusell', Book III]

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Anna Maria Lenngren.
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Book III, Stockholm at A.W. Möller.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Andantino G major 12/8


Libretto/text

Källan

Genom dalens stilla famn
denna källa tyst sig bryter;
bortskymd hennes bölja flyter,
obemärkt och utan namn.

Men då vid dess lugna flod
Vandrarn trött af möda dignar,
Glad han hennes skatt välsignar
För sitt vederqveckta mod.

Måtte himlen höra mig!
Må dess fadersgodhet gifva,
Att mitt lif en bild må blifva,
Lugna källa, utaf dig!

Vare ärelystnans lott
Att i höga loftal blänka -
Min, att Likar bistånd skänka,
Lefva glömd och göra godt.