Bernhard Crusell (1775−1838)

Mathilda
[included as no. 2 in 'Songs with accompaniment of Forte Piano by B. Crusell', Book III]

  • Year of composition: 1824
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Sångstycken med accompagnement för Forte Piano af B. Crusell, Book III, Stockholm at A.W. Möller

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Andante D major 6/8, Allegretto marcato D minor, Andante F major, D major


Libretto/text

Mathilda

Uti en rosenbuske satt
en näktergal,
och sjöng uti Italiens natt
i Arnos dal.
Och vågen lyddes, vestanvind
knappt andan drog,
och rödare blef rosens kind
när fågeln slog.

Då drog en Vikingson förbi,
en gäst från Nord.
Det rosenstånd med fåglen i
tog han ombord.
Nu står den ros i nordanvind,
står midt i snön,
lik rodnan på en skönhets kind,
men mera skön.

Och näktergalen slår sin drill
till nordlands ljud:
det låter som ett valdthorn till
ett segerbud.
Du söderns purpurkrona, brinn
på nordanfjäll!
Du söderns trånadssuck, försvinn
i vinterqväll!