Bernhard Crusell (1775−1838)

Kalla Händer, Varmt Hjerta
[included as no. 4 in 'Songs with accompaniment of Forte Piano by B. Crusell', Book II]

  • Year of composition: 1824 [publishing date, according to information in Ahlborg's edition.]
  • Work category: Voice and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Stockholm, Lithography by C. Müller på CF Wolters [?] Förlag [1824]
• Hans Ahlborg Musik. Copied in 2007

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Moderato F major [time signature missing, but is = 2/4]


Libretto/text

Kalla Händer, Varmt Hjerta

Kalla händer, hjertat varmt
har jag ofta funnit;
nära tårar, fjerran qval
Uti afskedsstunden:
då min hand du tryckte sist,
hand med hand frös samman;
hjertat, likväl är nog varmt,
löste dem i lågor.

Ännu känner jag din hand
Kall i min sig hvila
Känner hjertats hela brand
Till mitt hjerta smyga:
Kalla händer, hjertat varmt,
Ack! för mig bevara;
Aldrig handen tryck på skämt;
Att ej hjertat kallnar!