Bernhard Crusell (1775−1838)

Sång till H.M. Konungen
[included as no. 6 in 'Songs with accompaniment of Forte Piano by B. Crusell', Book II]

  • Work category: Voices and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

'Tenore I, Tenore II, Basso, Piano Forte'

Examples of printed editions

• Stockholm, Lithography by C. Müller på CF Wolters [?] Förlag [1824]
• Hans Ahlborg Musik. Copied in 2007

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Andantino E-flat major 3/4


Libretto/text

Sång till H.M. Konungen

Hjelte, som frälsade
Scandiens del af Jorden,
Segren dig hälsade
ej blott i strid,
Segraren vann åt Norden
styrka och frid,

Längst redan färdig var
I hvarje bröst Din kröning
Sverge Du värdig var,
Ty, som Du sagt:
Kärlek är Din belöning,
Lagen är Din magt.

Må Kunga-Prydnaden
Lindrigt Din hjessa trycka!
Troheten, Lydnaden
Svärja Dig det.
Vördande i vår lycka
Ditt Majestät.

Åt hvarje menighet
Trefnad och lugn och seder!
Samla oss, Enighet,
Knyt våra band!
Stig till din fordna heder,
Fädernesland!