Bernhard Crusell (1775−1838)

Militärisk Sång till H.K.H. Kronprinsen
[included as no. 7 in 'Songs with accompaniment of Forte Piano by B. Crusell', Book II]

  • Work category: Voices and piano
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

'Tenore 1mo, 2do, Basso, Fortepiano', 'Chor [3 parts]'

Examples of printed editions

• Stockholm, Lithography at C. Müller på CF Wolters [?] Förlag [1824].
• Hans Ahlborg Musik. Copied in 2007.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Maestoso E-flat major 4/4


Libretto/text

Militärisk Sång till H.K.H. Kronprinsen.

[Soli]:

För rättvisa, frihet och fädernesland
feck Göthen sitt svärd utaf Allfaders hand:
det blottas för dem, för vår Konung och far
och för Dig Oscar, och för Dig Oscar!

Chor:

Det blottas för dem, för vår Konung och far
och för Dig Oscar, och för Dig Oscar!

[Soli]:

Med Lejonets lugna och kraftiga mod
Wi uppoffra gerna vårt lif och vårt blod,
Ty lagren belönar den tappre som dör,
När Oscar oss för, när Oscar oss för!

Chor:

Ty lagren belönar den tappre som dör,
När Oscar oss för, när Oscar oss för!

[Soli]:

I Wasarnas tempels odödliga famn
Att fästa Carl Johans och Oscars namn
Är målet för allas vårt lefvande hopp
Ibland denna tropp, ibland denna tropp!

Chor:

Är målet för allas vårt lefvande hopp
Ibland denna tropp, ibland denna tropp!

[Soli]:

Att lugnet försvara med orubbadt mod
Att Krigsfacklan släcka i fiendens blod:
Befall! För Carl Johan, för Dig och vårt land
Vi väpna vår hand, vi väpna vår hand!

Chor:

Befall! För Carl Johan, för Dig och vårt land
Vi väpna vår hand, vi väpna vår hand!

[Soli]:
Som hjelte i bredd med Din frejdade Far
Blif innerligt älskad som Han, vår Oscar
För Honom och Dig höjs ur älskande bröst,
Vår eniga röst, vår eniga röst!
Chor:

För Honom och Dig höjs ur älskande bröst,
Vår eniga röst, vår eniga röst!