Bernhard Crusell (1775−1838)

"Det sköna hopp som swenskars trohet kröner"

  • Year of composition: Tillkomstår osäkert
  • Work category: Male choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B.

Location for score and part material

Handskrivet stämmaterial finns i Musik- och teaterbibliotekets samlingar

Description of work

(tempobeteckning saknas) C-dur 4/4 (C)


Libretto/text

[1.] Det sköna hopp som swenskars [sic] trohet kröner

[2.] Ej Nordens gamla stamträd kan förtvinas