Bernhard Crusell (1775−1838)

Tolf [Tolv] Sånger ur Frithiofs Saga

  • Year of composition: 1820-talet
  • Work category: Voices and piano
  • Text author: Esaias Tegnér
  • Dedication: "tillegnade Frithiofs Skald" (enligt nottrycket; avser Esaias Tegnér)
  • Duration: Approx. 25-30 min

Instrumentation

pno/hp

Solo voices/choir

Se separat registrering av respektive sång

Examples of printed editions

Stentryck af C. Müller, Stockholm (utgiven 1826/1827)

Description of work

Se separat registrering av respektive sång


Work comment

I samlingen ingår:
I. Frithiof och Ingeborg
II. Frithiof spelar Schack
III. Frithiofs Lycka
IV. Ingeborgs Klagan
V. Frithiof hos Angantyr
VI. Frithiof går i landsflykt
VII. Vikingabalk
VIII. Frithiof och Björn
IX. Frithiof kommer till Kung Ring
X. Kung Rings död
XI. Rings Drapa
XII. Konungavalet

(med undantag för nr V. "Frithiof hos Angantyr" och XI. "Rings Drapa" ingår dessa sånger även i samlingen 'Tio sånger ur Frithiofs Saga'; se vidare separat registrering av respektive sång)


Libretto/text

Se separat registrering av respektive sång