Bernhard Crusell (1775−1838)

[Kantat, När för sitt slägtes väl]

  • Year of composition: Tillkomstår okänt
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Textförfattare okänd
  • Duration: Approx. 15-20 min

Instrumentation

1.2.2.2 / 2.2.0.0 / timp / str

Solo voices/choir

Tenor

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegro assai C-dur 4/4, Recitativ, Andante mosso B-dur 3/8, Allegro Ess-dur 4/4, Più stretto


Libretto/text

När för sitt slägtes väl den ädle offrar sig