Joseph Dente (1838−1905)

Andante

  • Work category: Clarinet and piano
  • Duration: 1 min

Instrumentation

clar in Bb, pno

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Serie I 4122 (partitur)

Description of work

Andante c-moll 3/4, 11 takter, 4/4 (C), 3 takter, 3/4, 5 takter, C-dur, 5 takter, totalt 24 takter


Work comment

Stycket förefaller vara ett utkast, även om det är försett med Dentes vanliga slutstreck.