Joseph Dente (1838−1905)

Romans för Violin och Piano

  • Work category: Violin and piano
  • Dedication: Till Fru Hilma Lundqvist
    [Musikbibliotekets exemplar är inköpt från Prof. Books Sterbhus 1914, och bär den handskrivna dedikationen: "Till Förste Concertmästaren och Riddaren Herr Fridolf Book från Compositörn." Violinstämman försedd med fingersättningar i blyerts.]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Abr. Hirschs Förlag, Stockholm, nr 1889

Description of work

Andante a-moll 3/4 74 takter, A-dur, 28 takter, a-moll, 33 takter, totalt 135 takter