Prinsessan Eugénie (1830−1889)

Hur underligt Herre du leder din brud
Den troende brudens pilgrimssång

  • Year of composition: Printed in 1883
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Princess Eugenie
  • Duration: 4 min

Examples of printed editions

Included in Psalmisten, Baptistsamfundets sångbok, Svenska Baptistförbundet, 1928. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: Lit. Svensk no. 458.

Korsblomman, kristelig kalender, 1883-84

Included in Andeliga qvartetter för sopran, alt, tenor och bas, Central-tryckeriet, 1883. Location mark at Musik- och teaterbiblioteket: Bernadottesamlingen

Description of work

E minor 3/4

Links

Version in D minor:  http://ytterstfors.blogspot.se/2010/01/hur-underligt-herre-du-leder-din-brud.html


Libretto/text

Hur underligt, Herre, du förer din brud
du kläder mig ofta i lidandets skrud
Men aldrig min smärta dock varit som din
då du blödde uppå korset för alla
Nej, aldrig min smärta ...