Maria Frykholm (1832−1871)

Songs from Tännforsen by Onkel Adam

Print

1. Strömharpan, Preludium (piano solo)
2. Sjöfruns sång
3. Anna vid Forssen
4. Signe från Nordhallen

  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Onkel Adam (pseud. for Carl Anton Wetterbergh, 1804-1889)
  • Duration: Approx. 10-15 min

Examples of printed editions

Stockholm, transcribed at L.W. Holm.

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek; Sveriges Radios Musikbibliotek

Description of work

1. Strömharpan. Preludium: Andantino addolorato D major 3/4 [piano solo].
2. Sjöfruns sång: Allegretto F major 3/4
3. Anna vid Forssen: Drömmande E minor 2/4
4. Signe från Nordhallen: Andante A minor 3/8


Libretto/text

1. Strömharpan [Piano solo]

2. Sjöfruns sång

Der tallarna susa sin sorgliga sång,
jag älskar att bo.
Der forsarna dansa i väldiga språng
Och dånet mot klipporna natten lång.
Mig tjusar vid månens tankfulla gång,
vid månens gång.
Mig tjusar vid månens tankfulla gång,
min själ finner ro.

Mig men'skorna frukta och elfvorna små,
kring mig hålla vakt.
Rundt om mina salar här dimmorna gå.
I eviga kretsar Jag sjunger ändå.
Till gyllene harpan i salarna blå,
i salarna blå.
Till gyllene harpan i salarna blå
med underbar makt.

3. Anna vid Forssen

Du sjöfru kom ur dimman ut
och tag mig i famn så är det slut,
och vagga mig se'n uppå bölja blå,
på böljorna hvita som störta på
uti forssen.

Se'n vill jag sitta der nedanför
och gunga på skummet tills han dör,
och då vill jag tvaga hans ande så ren
och bleka den hvit uti månans sken
uti forssen.

4. Signe från Nordhallen

Hör på du skog af pelare full!
Skall jag lycklig bli för min trohets skull?
(echo) för din trohets skull!
Hör mörkan lund som ståndar ikring,
skall hjertevän ge mig båd' trohet och ring?
(echo) båd' trohet och ring.
(hurtigt) Låt båten gå! hör på! hör på!
hör på hur det svarar i skogen.

Jag skall väl en gång i brudstol gå,
invid troget bröst får jag hvila då,
(echo) får jag hvila då!
Och somna se'n som barnet om qväll
och vakna deroppe i trohetens tjäll?
(echo) I trohetens tjäll.
(hurtigt) Låt båten gå! hör på! hör på!
hör på hur det svarar i skogen.