Maria Frykholm (1832−1871)

Den öfvergifna. Försök i folkvisars anda

Print
  • Year of composition: Printed in 1860, probably composed ahead of publication
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Maria Frykholm
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Bror Casper (pseudonym for Maria Frykholm): Strödda träsnitt (1860) - unpaginated music insert, text on p. 27

Description of work

Agitato E-flat major 4/4


Libretto/text

Nog minns ja´hur det va´när den lilla vännen for

och jag kände mig så ensam uti verlden.

Lärkan sjöng, göken gol, och hvar äng i blomma stod

men för mig fanns ingen glädje mer i verlden.

När han kom med sin bössa och sitt skallande horn

echot svarte från klippor och vallar och torn,

men jag sörjer den fröjd som är flyktad.