Jenny Fahlstedt (1853−1906)

Vill du hålla mig kär?

Print
  • Year of composition: Before 1880, when the song was printed.
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Robert Tolf
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Svenska Familj-journalen, vol. 19, 1880

Description of work

Andantino quasi allegretto F major 2/4

Links

Svenska Familj-journalen


Libretto/text

1. Vill du hålla mig kär?

Vill du vara min vän,

ej i lifvets förtrollande majdagar blott?

O, jag frågar dig här, 

kan du älska mig än,

då vår härliga ungdom förgått?

Hvad jag drömde som barn,

nu jag spörjer för Gud:

Får jag kalla dig min?

Vill du bliva min brud?

2. Minns du sommarens dar,

då det väl var förbi

med vår möda och aftonens svalka kom,

hvad det underbart var,

hur vi längtade, vi

att få svärma i stjärnkvällen om.

O, du knoppande blomma i lefvnadens vår!

O, du heliga kärlek vid tjugo år!