Lars-Åke Franke-Blom (1941-)

Print

För aktuell verkförteckning och biografisk information om nu levande tonsättare hänvisar vi till Svensk Musik och tonsättarens egen hemsida.

Summary list of works

---


Works by Lars-Åke Franke-Blom

There are no works by the composer registered