Pehr Frigel (1750−1842)

Försonaren på oljoberget

Overture: Mesto adagio. Maestoso andante. Fugue: Allegro non tanto

Introduction.

Chorale: 'Dig vare låf och pris, O Christ'. Coro: Larghetto con moto: 'Tidens låf och ewighetens'.

First part.

1. Recitativo: Andante moderato e sostenuto: Flyktade äro nattens skuggor
2. Aria: Allegro maestoso: Dig till ära, dagens fröjd
3. Terzetto con coro: Andante grazioso: Mildhet från ditt öga gick
4. Quartetto con coro: Grave: Han som friden återställde
5. Aria con coro: Allegro brioso: Konung i ditt allmakts rike. Choral: Härlighet din thron betäcker

Second part.

6. Recitativo a due voci alternanti: Andante serioso e un poco largo: Skåda frälsare från bergets hjessa
7. Andante e cantabile: Sakta sänker sig Thabors sky
8. Cantico dei angeli: Allegretto moderato più tosto andante: Hosianna Davids son
9. Aria: Allegro non tanto: Himlens fröjd till jorden strömmar
10. Coro doppio: Maestoso e poco lento: Helig, helig, helig Herre Gud Zebatoh
11. Aria: Andantino e dirotamente: Gud din ljusa boning pryda helighetens sanna bud
12. Coro: andante spiritoso: Fulle äro himlarne och jorden af ditt majestät
13. Duetto: Andante mosso: För de ljus som kring dig låga
14. Quintetto con coro: Allegro moderato: Ära vare Gud i höjden
15. Allegro maestoso: Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Choral: Lif och oförgänglighet

Third part.

16. Recitativo: Grave: Fullbordat är evighetens råd
17. Aria: Affettuoso andantino: Samma hjerta än du bär. Choral: Må alla tungor höjas
18. Coro finale: Un poco grave: Herren är konung över all verld. Fuga

  • Year of composition: 1810-1815
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and orchestra
  • Text author: Samuel Ödmann
  • First performed: 1815
  • Duration: Approx. 50-60 min

Instrumentation

2.2.2.2 / 4.1.3 / timp /org

Solo voices/choir

Solo voices: 2 sopranos, 1 alto, 1 tenor, 2 basses
Mixed choir, S.S.A.A.T.T.B.B.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv

Literature

Nisser, Carl: 'Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830', Stockholm, 1943, p. 164.

Description of work

Overture: Mesto adagio: 3/4, C minor, Maestoso andante: C. C major, Fugue: Allegro non tanto: alla breve, C major

Introduction.

Chorale: Dig vare låf och pris, O Christ: 2/2, E minor. Coro: Larghetto con moto: Tidens låf och ewighetens: C, C major. Con spirito: alla breve, C major. (tempo primo): alla breve. Allegro spiritoso: alla breve, C major.

First part.

1. Recitativo: Andante moderato e sostenuto: Flyktade äro nattens skuggor: C, F major. Cavatina: Andante: Vare du hälsad fridens furste: C, modulation from G major to F major.
2. Aria: Allegro maestoso: Dig till ära, dagens fröjd: alla breve, D minor.
3. Terzetto con coro: Andante grazioso: Mildhet från ditt öga gick: 3/4, B-flat major.
4. Quartetto con coro: Grave: Han som friden återställde: C, G minor.
5. Aria con coro: Allegro brioso: Konung i ditt allmakts rike: C, D major, 131 takter. Chorale: Härlighet din thron betäcker: 2/2, A major.

Second part.

6. Recitativo a due voci alternanti: Andante serioso e un poco largo: Skåda frälsare från bergets hjessa: C, B-flat major (no key signature). Maestoso: C, D minor.
7. Andante e cantabile: Sakta sänker sig Thabors sky: 3/4, C major.
8. Cantico dei angeli: Allegretto moderato più tosto andante: Hosianna Davids son: 2/2, C major.
9. Aria: Allegro non tanto: Himlens fröjd till jorden strömmar: C , E major.
10. Coro doppio: Maestoso e poco lento: Helig, helig, helig Herre Gud Zebatoh: 6/4 (modulation over a falling bass line).
11. Aria: Andantino e dirotamente: Gud din ljusa boning pryda helighetens sanna bud: 2/4, F-sharp minor.
12. Coro: andante spiritoso: Fulle äro himlarne och jorden af ditt majestät: C, D major.
13. Duetto: Andante mosso: För de ljus som kring dig låga: C, D major.
14. Quintetto con coro: Allegro moderato: Ära vare Gud i höjden: C, G major. takter.
15. Allegro maestoso: Välsignad vare han som kommer i Herrens namn: alla breve, C major. Chorale: Lif och oförgänglighet: 2/2, G major.

Third part.

16. Recitativo: Grave: Fullbordat är evighetens råd: C, A minor. Accompagamento larghetto.
17. Aria: Affettuoso andantino: Samma hjerta än du bär: C, F major. Chorale: Må alla tungor höjas: 2/2, D minor.
18. Coro finale: Un poco grave: Herren är konung över all verld: 3/4, B-flat major. Fugue: 2/2.