Pehr Frigel (1750−1842)

Aria [Om sig min höghet sårad finner]

  • Year of composition: 1777 enligt autografen
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Textförfattare okänd
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

2.0.0.0 / 2.0.0.0 / str

Solo voices/choir

Sopran solo

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegro con vivacità C-dur alla breve


Libretto/text

Om sig min höghet sårad finner, ger strax min kärlek detta svar