Pehr Frigel (1750−1842)

Aria [Ack, Kärlek! Hvad du plåga gifver]

  • Year of composition: September 1781 enligt autografen
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Textförfattare okänd
  • Duration: 5 min

Solo voices/choir

Sångstämman är endast benämnd "Voce".

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante espressivo a-moll 3/4, Allegro F-dur 4/4, [Tempo 1] a-moll 3/4


Libretto/text

Ack, Kärlek! hvad du plåga gifver