Pehr Frigel (1750−1842)

Aria Rondo [Ack! hvad himmelsk glädje brinner]

  • Year of composition: 13 november 1781 enligt autografen
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Textförfattare okänd
  • Duration: 4 min

Instrumentation

2.0.0.0 / 2.0.0.0 / str

Solo voices/choir

Sopran solo

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Andante A-dur 2/4


Work comment

I manuskriptet följs stycket av en "Menuetto" i Ess-dur för samma orkesterbesättning.


Libretto/text

Ack! hvad himmelsk glädje brinner
i min ömma, rörda själ