Pehr Frigel (1750−1842)

Aria [Herden under eken]

  • Year of composition: 1790, 1799 [?, dateringen svårläst i autografen]
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Textförfattare okänd
  • Duration: Approx. 5-10 min

Instrumentation

0.2.0.0 / 2.0.0.0 / str

Solo voices/choir

Solostämman är endast benämnd "Voce".

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Ess-dur Allegro moderato 4/4, Allegro Ess-dur 3/4, Adagio Ass-dur 3/4, Dal segno (Allegro moderato 4/4)


Libretto/text

Herden under Eken hvilar
i fin oskuld glad och fri