Pehr Frigel (1750−1842)

[Recitativ, Naturen vaken är]

  • Year of composition: 1782 enligt autografen
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Textförfattare okänd
  • First performed: 24 januari 1782 på Utile Dulcis högtidsdag, Stockholm
  • Duration: Approx. 1-5 min

Instrumentation

2.0.0.0 / 2.0.0.0 / str

Solo voices/choir

Sopran solo

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Recitativo: Maestoso C-dur 4/4, därefter växlande tempi


Work comment

Efter detta recitativ finns anvisningen "Segue aria". Vilken aria som avsågs följa recitativet är dock obekant. 


Libretto/text

Naturen vaken är_ _ och Du naturens Far,
ej änn ditt stolta lopp åt rymdens bana sträcker!