Harald Fryklöf (1882-1919)

Sen har jag ej frågat mera

Print
  • Year of composition: 1910
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Johan Ludvig Runeberg
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Wilhelm Hansen, Copenhagen, with printing plate number 15282

Description of work

Andante F minor 3/4


Libretto/text

Hvarför [sic] är så flyktig våren,
hvarför dröjer sommarn icke?