• Year of composition: 1911
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Sven Lidman
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Wilhelm Hansen, Copenhagen, with printing plate number 15282

Description of work

Andante tranquillo C-sharp minor 4/4 (C), D-flat major


Libretto/text

Jag har varit
som ett blad som farit
öfver [sic] hårda vägars
smuts och damm