Harald Fryklöf (1882-1919)

'En stjärna gick på himlen fram' (Swedish hymn 67)

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

S.A.T.B.

Examples of printed editions

Musica Sacra. Körsånger för kyrkan och skolan published by Herman Palm, Oscar Sandberg, Harald Fryklöf, Albert Hellerström. Part I. Self-published, Musikdirektör Oscar Sandberg, Stockholm (1916)

Description of work

Andante F major 4/4 (C)


Libretto/text

1. En stjärna gick på himlen fram,
Halleluja!
För Österns vise undersam.
Halleluja!

2. Lof ske Gud Fader och hans Son,
Halleluja!
Samt Helge And' på högsta tron!
Halleluja!