Harald Fryklöf (1882-1919)

Canon i öfversexten

Print
  • Year of composition: Probably before 1905
  • Work category: Organ
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Detailed duration: Ca 1 min

Examples of printed editions

Cantorgi förlag, 2006, CF-5002
Harald Fryklöf Samtliga orgelverk

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

F major 4/4 (C)