Gösta Geijer (1857−1914)

I skogen [In the forest]

Print
  • Year of composition: About 1890-1900
  • Work category: Voice and piano
  • Dedication: To my wife
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The song is included in "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, pp. 114-117. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin conveys that the piece had not previously been printed.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Spry F major 4/8, 41 bars


Libretto/text

I skogen

Hvad ton af jubel klingar
från skog i vårlig skrud,
en hälsning den mig bringar
från dig min ljufva brud.

Ack, skogens dunkla granar
de tolka blott dit [sic] namn,
och blomstrens doft den manar
min längtan mot din famn.

Af kärleks fröjd det brusar,
dess makt min själ berör.
I allt hvad sinnet tjusar,
en sång om dig jag hör.

I skogens pelarsalar,
från mo, från fjärran stig
en stämma endast talar:
"Jag älskar, älskar dig".