Gösta Geijer (1857−1914)

Vaggvisa [Lullaby]

Print
  • Year of composition: About 1890-1900
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Edvard Fredin (from "VÅR DANIEL" [our Daniel])
  • Dedication: To Rudolf Kjellén
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

The song is included in "Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin", II, pp. 54-57. Ljus' förlag, Stockholm, 1901. Valentin conveys that the piece had not previously been printed.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Somewhat slow E minor 4/4 (C), 32 bars


Libretto/text

Vaggvisa

Vyssa, vyssa liten kind,
ute hvinner [sic] vintervind
öfver is och öfver drifvor.

Våren kommer dock en gång,
kommer snart med fågelsång,
solig sky och väna vifvor.

Vyssa, vyssa hjärteguld,
mor skall bedja Gud att huld
lyckan han åt far vill råda.

Far i fjärran beder nog
aftonbön i öde skog,
beder nog för sina båda.

Vyssa, vyssa liten vän,
far skall komma snart igen,
kyssa mor och kyssa gossen.

Vyssa, vyssa barnet mitt!
Ute ligger allt så hvitt
under klara stjärneblossen.

Vyssa, vyssa skatten min,
rid i drömmens rike in,
vyssa, vyssa, mor skall vaka.

Dröm att vackra änglar små
vänligt dig till mötes gå
och kom morgnad sen tillbaka.