Gösta Geijer (1857−1914)

Pingstvisa ("Nu kläden stång och skrinda") [Pentecost song]

Print
  • Year of composition: Year of composition uncertain (probably before the Swedish spelling reform of 1906)
  • Work category: Male choir a cappella
  • Text author: Hjalmar Wallander
  • Duration: Approx. 1-5 min

Solo voices/choir

T.T.B.B., T.T.T.B.B.B.

Examples of printed editions

Gehrmans Kvartett-Bibliotek. Fyrstämmiga Sånger för Mansröster [Four-part songs for male voices] no. 78, Carl Gehrmans Musikförlag, C.G. 1827

Description of work

Moderato G major 2/4


Libretto/text

Nu kläden [sic] stång och skrinda
och skynden att binda
en krans utaf [sic] blommor och blad