Adolf Ulrik Grill (1752-1797)

Print

Adolf Ulrik (Adolph Ulric/Ulrich) Grill föddes i Stockholm (oklart vilket datum), döptes den 10 mars 1752 i Tyska S:ta Gertruds församling (Stockholm. Avled på Söderfors bruk i Söderfors församling (Tierp) den 1 oktober 1797. Bruksägare, samlare av naturalier och amatörtonsättare. Gift med sin kusin Anna Johanna Grill. Undervisades i musik av Johan Wikmanson. Grill höll hemkonserter i sin bostad i det s k Grillska huset vid Stortorget i Stockholm, senare också i Söderfors herrgård.

Adolf Ulrik Grill invaldes som ledamot nr 45 i Kungl. Musikaliska akademien den 16 juni 1772.

Bibliography

Nisser, Carl: Svensk Instrumentalkomposition 1770-1830, Nominalkatalog (1943)
Sjöberg, Sven: Adolf Ulrik Grill, i Svenskt biografiskt lexikon, bd 17 (1967-69)

Sources

Musik- och teaterbiblioteket

Summary list of works

Pianoverk


Works by Adolf Ulrik Grill

There are no works by the composer registered