Gustaf Hägg (1867−1925)

Barmhärtig och nådig är Herren

opus 44

  • Year of composition: 1910-1920?
  • Work category: Voice and organ
  • Text author: The Book of Psalms 103
  • Duration: Approx. 1-5 min

Description of work

Andante con espressivo B minor 4/4 (C)


Libretto/text

Barmhärtig och nådig är Herren, långmodig och stor i mildhet. Såsom en fader förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som frukta honom. En människas dagar äro som gräset, hon blomstrar som ett blomster på marken. När vinden går däröver, så är det icke mer, och dess plats vet icke mer därav. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som fruktar honom. Barmhärtig är Herren.