Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Tolf Sånger och Visor (Twelve songs)

opus 44

1. Blomman (Bernhard Elis Malmström).
2. Härlig är högsommarns prakt (author not specified)
3. Vaggvisa (Frans Michael Franzén)
4. Jungfrun i det gröna (Bernhard Elis Malmström)
5. Stemning (Hans Christian Andersen)
6. Du är min ro (Zacharias Topelius)
7. Lokkeleg (Björnstjerne Björnson)
8. Hvem är din lefnads ljus (Zacharias Topelius)
9. Vårkänslor (Emil von Qvanten)
10. Hvar är hon? (Emil von Qvanten)
11. Flickan i skogen (Emil von Qvanten)
12. Flickans födelsedag (Bernhard Elis Malmström)

  • Year of composition: ca 1869-1871
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: See relevant song
  • Duration: Approx. 20-25 min

Examples of printed editions

Zapffe / Det Nordiske Forlag / Gehrmans, Oslo (Christiania) / Köpenhamn / Stockholm n.d. [1898]

No. 1 also in Svensk Sång, annual volume 2, Stockholm 1901

No. 2 also in Sveriges Melodibok, vol. 1, Nordiska Musikförlaget, Stockholm n.d.

No. 4 also in Sveriges Melodibok, vol. 2, Nordiska Musikförlaget, Stockholm n.d.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: The songs are spread over different manuscripts in the Hägg collection (Hägg-samlingen). No. 1 is missing.

Description of work

1. Blomman (Bernhard Elis Malmström). Andante E major 4/4
2. Härlig är högsommarns prakt (author not specified). Andante F major 3/4
3. Vaggvisa (Frans Michael Franzén). Andante A minor 6/8 8
4. Jungfrun i det gröna (Bernhard Elis Malmström). Andante F-sharp minor 2/4
5. Stemning (Hans Christian Andersen). Andante moderato A minor 2/4
6. Du är min ro (Zacharias Topelius). Andante F major 2/4 20
7. Lokkeleg (Björnstjerne Björnson). A major 2/4
8. Hvem är din lefnads ljus (Zacharias Topelius). No tempo marks G major 2/4
9. Vårkänslor (Emil von Qvanten). Friskt A major 3/4
10. Hvar är hon? (Emil von Qvanten). Lento G minor 3/4
11. Flickan i skogen (Emil von Qvanten). Andante F-sharp minor 2/4
12. Flickans födelsedag (Bernhard Elis Malmström). Andante A major 2/4