Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Bilder ur Barnalifvet, Små stycken komponerade för Piano [Pictures from childhood, small pieces composed for piano]

opus 17

1. Andante con moto
2. Allegretto
3. Andante con moto
4. Humoreske: Allegretto scherzando
5. Andante

  • Year of composition: Year of composition unknown
  • Work category: Piano
  • Dedication: To Mrs Fru Pauline Åkerlund née Neumüller
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, Stockholm [1898]
No. 4 also in 21 små pianostycken, Nordiska musikförlaget, Stockholm 1980

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. Andante con moto G major 2/4
2. Allegretto E minor 2/4
3. Andante con moto C major 3/4
4. Humoreske: Allegretto scherzando C major 6/8
5. Andante E minor 2/4 26