Jakob Adolf Hägg (1850−1928)

Norrländische Tänze, Zwölf Polkas [sic] und Zwei Märsche
Tänze aus Norrland

1. C major
2. G major
3. G major
4. A minor
5. C major
6. D minor
7. G major
8. Mor Annas Polska A minor
9. A major
10. D minor
11. Polska från Lappland E minor
12. Riksdagsman Per Anderssons Polska G major
Zwei Märsche
1. Marsch från Bjuråker B-flat major
2. C major

  • Year of composition: March no. 2 is in the autograph dated October 1899. Year of composition for remaining pieces is unknown
  • Work category: Violin and piano
  • Dedication: An Herrn Nils Hägg
  • Arrangement/revision: Nr 3, 7, 10 och 12 finns även i orkesterarrangemang av Hägg.
  • Duration: Approx. 5-10 min

Examples of printed editions

Self-published n. d., printed at Breitkopf & Härtel, Leipzig

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

1. C major 3/4
2. G major 3/4
3. G major 3/4
4. A minor 3/4
5. C major 3/4
6. D minor 3/4
7. G major 3/4
8. Mor Annas Polska: A minor 3/4
9. A major 3/4
10. D minor 3/4
11. Aus Lappland, E minor 3/4
12. Riksdagsman Per Anderssons Polska: G major 3/4
1. Bjuråker, B-flat major 4/4
2. C major 4/4