Knut Håkanson (1887−1929)

Fall, fall, ymniga snö

opus 16 no. 2

  • Year of composition: Rydboholm 3 November 1922
  • Work category: Voice and orchestra
  • Text author: Ola Hansson, from the collection Danska bilder
  • Duration: 2 min

Instrumentation

2.0.2.2 / 2.0.0.0 / trgl, hp eller cel / str

Location for score and part material

Material for rent from Svensk Musik

  • Location autograph: Svensk Musik (STIM)

Description of work

Andante tranquillo E major 4/4


Libretto/text

Fall, fall, ymniga snö i hvita och tysta dagar!
Ty så kommer sol och så kommer tö med blommor å fält och i hagar.
Fall mjukt, fall tätt öfver gård öfver slätt och sofvande, vida skogar.
Nu är julestök uti stugor och kök och i alla lador och logar.
Fall vänlig och hvit öfver släp och slit öfver döda och lefvande grafvar
dem som sorg hafva fått och styfbarnslott, och som vandra med tiggarestafvar.