Knut Håkanson (1887−1929)

Påsksång

  • Year of composition: 1919
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Gustaf Ullman
  • Dedication: To Augustin Koch
  • Duration: 4 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius
ed. no. EC 236

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Allegro moderato G major 4/4, Più lento, energico G minor, Tempo I G major


Libretto/text

Ser du, den gyllne liljan jag fästat vid din barm är lik den goda viljan, som spirar ung och varm ur drömmens dolda sköte vårens sol till möte.

Ditt fastlagsris i krukan är bild av livets tukt, som botar grubbelsjukan och bringar ädel frukt av föresatser sköna. Dess makt skall du röna.

Och granna påskebålet på klippans högsta kam vill visa väg till målet och komma uppå skam, där det i natten blänker, all mörkrets onda ränker.