Knut Håkanson (1887−1929)

På stranden

Opus 5

  • Year of composition: Around 1919
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Fredrik Vetterlund
  • Duration: 4 min

Examples of printed editions

Elkan & Schildknecht, Emil Carelius
ed. no. EC 66

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Tranquillo e sereno F major 3/4, 4/4, free metre, Allegretto giocoso, Tranquillo 5/4, 4/4, 3/4, 6/8, 3/2, Allegretto giocoso 4/4


Libretto/text

En ändlös middagsklarhets ro. Vid havet hvila tvenne. Den stora lyckan fäst sitt bo hos honom och hos henne. Hon slösar skratt, hon slösar smek, intill hans sida sluten en praktfull fjärils ras och lek i sommarglansminuten!

Hur kom sig, att han rönte då ett styng, när hjärtat svällde i detta höga juliblå och denna klarhets välde? Hans själ, som mannens vemod fick, har kännt hur vågor vandra och kännt, att detta ögonblick skall fly, som alla andra.