Knut Håkanson (1887−1929)

Motet ("Av djupen ropar jag till dig, o Herre")

  • Year of composition: 9 Jan. 1929
  • Work category: Mixed choir a cappella
  • Text author: Psalter
  • Duration: 4 min
  • Detailed duration: Around 4 min

Examples of printed editions

Körsången. Songs for mixed choir, published by Sveriges Körförbund, vol. 1

Description of work

A minor 4/4, 3/4, da capo 4/4, coda


Libretto/text

Av djupen ropar jag till dig, o Herre, låt dina öron akta på mina böners ljud. Om du, Herre vill tillräkna mina missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock hos dig är ju förlåtelse på det man må frukta dig. Av djupen ropar jag till dig, o Herre, låt dina öron akta på mina böners ljud. Av djupen ropar jag till dig, o Herre, låt dina öron akta på mina böners ljud.