Knut Håkanson (1887−1929)

Skåne. For mixed choir, soli and piano (orchester); (May also be performed as a solo song with piano)

opus 33

  • Year of composition: 'Hälsingborg [sic] d. 12.12.1927' (according to the printed score)
  • Work category: Mixed choir with solo voice(s) and instrument
  • Text author: Ola Hansson
  • Dedication: 'To my mother' (according to the printed score)
  • Duration: Approx. 5-10 min

Solo voices/choir

Solo voice: alto, baritone
Choir: S.A.T.B.

Examples of printed editions

A.-B. Nordiska Musikförlaget, N. M. S. 953

Description of work

Moderato - Presto F major - various key signatures - F major 4/4 (C)


Libretto/text

Choir: Jag drömde dig sent och tida, Skåne mitt moderland
Solo Alto: Du var mg händer som smeka i böjliga barnaår
Solo Baritone: Du var mig det tysta och kärfva [sic] från småmans hem och härd
Choir: Med kornax i midjans spänne, och ymnigt blåklintsband kring hufvudhår och änne [sic]


Media files

Edition Swedish Musical Heritage

  • Vocal scores