Knut Håkanson (1887−1929)

String quartet no. 1

opus 10

1. Allegro moderato — Allegro apassionato (non troppo lento!) — Allegro moderato
2. Larghetto — Con moto moderato — Larghetto — Poco più mosso — Adagio — Larghetto

  • Year of composition: First movement dated: Rydboholm dated 15 Aug. 1917
  • Work category: String quartet
  • Duration: 21 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z-repr./Sv.

Literature

Löthman, Per-Anders: Knut Håkanson: kompositionsförteckning [compositional record], a bachelor's thesis in musicology from Göteborgs universitet, Musikvetenskapliga institutionen, 1994, 40 pages.
−−−: Knut Håkanson: äkta svensk tonsättare i vadmal (Tidskriften Västgötaspelmannen, published by Västergötlands spelmansförbund, Borås, 1994, pp. 6−8) ISSN 1400-8025.

Description of work

1. Allegro moderato A minor 4/4
2. Larghetto F major 3/8