• Work category: Voice and piano
  • Text author: Nyblom (C.R.?)
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

• Included in 'Förgät mig ej! Album för Sång vid PIANO innehållande hittills otryckta arbeten af Svenska Tonsättare, tillegnade SVERIGES UNGA DAMER', First edition, Stockholm, C. Svanbergs förlag [1855]
• Hans Ahlborg Musik, copied from above mentioned original edition 2008

Location for score and part material

Statens musik- och teaterbibliotek

Description of work

Modersfamnen: Ej för långsamt A-flat major 6/8


Libretto/text

Modersfamnen

Jag mins ett hem af evig frid,
Dit stormen aldrig hann,
Der solens stråle, varm och blid
På klarblå himmel brann.

Det hemmet var så ljust, så gladt,
Der trifdes jag så väl.
Dess bild har lyst så mången natt
I drömmen för min själ.

Det hemmet var min moders barm,
Nu är den stängd för mig,
Nu står jag här så svag och arm
På lifvets öde stig.

Ej mer du lyssnar till min bön,
När quällens timma slår,
Och höljer med en dröm så skön
Mitt hjertas djupa sår.

O blif dock alltid hos mig när
Med samma kärleksdoft,
Och gör min själ för himlen kär,
Och fri från jordens stoft!

Då bor jag än, som förr så nöjd,
I samma lugna hamn,
Och minns än' med barnslig fröjd
Din ljufva modersfamn.