• Work category: Voice and piano
  • Text author: 'Words by Nils Chrstiernsson'
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included in 'Svensk Sång. Gammalt och nytt af svenska tonsättare, under redaktion af Karl Valentin,', II, p. 131. Ljus' förlag, Stockholm, 1901.

Location for score and part material

Musik- och teaterbiblioteket

Description of work

Sommarkväll: Andante F minor 3/4


Libretto/text

Sommarkväll

Solen purprar klara sommarkvällar,
lyser öfver skog och land och sjö,
färgar äfven bärgets skarpa hällar,
purprar också toppens vintersnö.

Öfverallt i dalen skuggor sänkas,
bredes nattens skimmer saktelig,
blommor med kristallens droppar sänkas,
elfvor dansa re'n på ängens stig.

Fågeln sig i bäcken nu har tvagit,
ilar se'n till nästets lugna frid.
Nattens drottning spiran återtagit,
för att härska öfver mörkrets tid.