Ivar Hallström (1826−1901)

Hertig Magnus och sjöjungfrun

Print
  • Year of composition: Autographs at Musik- och teaterbiblioteket's collections are dated 1865-66.
  • Work category: Opera
  • Text author: Frans Hedberg
  • First performed: 28 January 1867 at the opera house in Stockholm. Contributors: F. Arlberg (Duke Magnus), R. Ohlsson (Sten Åkeson), O. Arnoldson (Brynolf), A. Willman (Peder), G. Lublin (Ingrid), F. Stenhammar f. Andrée (Anna), C. Strandberg f. Linderoth (Lisa), A. V. Dahlgren (Ulf), G. Sandström (A monk), Westerberg (A fisherman), J. Magnusson (A woman farmer)
  • Duration: Approx. 90-120 min
  • Detailed duration: 1 h 54 min according to CD from Marco Polo/Naxos (2000/2003)

Instrumentation

2.2.2.2 / 4.2.3.0 / timp / str

Solo voices/choir

Duke Magnus (baritone)
Sten Åkeson, marshal (baritone)
Brynolf, his son (tenor)
Peder, old fisherman (bass)
Ingrid, his wife (mezzo-soprano)
Anna, their daughter (soprano)
Lisa, fisher girl (soprano)
Ulf, kitchen servant at the Duke (tenor)
A monk (baritone)
A fisherman (baritone)
A woman (mezzo-soprano/alto)

Courtiers, the Duke's servants, Guard, Fishermen and farmers, Their wifes and children

2 sopranos (Anna, Lisa), 2 mezzo-sopranos (Ingrid, En qvinna), 2 tenors (Ulf, Brynolf), 4 baritones (Hertig Magnus, Sten Åkeson, A monk, A fisherman), 1 bass (Peder)

Choir (S.S.A.A.T.T.B.B.) with tenor and baritone/bass solo

Examples of printed editions

Libretto (Bonnier, 1867) at Musik- och teaterbiblioteket's collections.
Levande musikarv, Stockholm 2017. Critical edition by Anders Wiklund.

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (Score and piano vocal score, both dated 1865-66)

Description of work

Ouvertyr: Andante D minor - D major 4/4 C

Act I
No. 1: Chör af Fiskare. Peder, En fiskare, En qvinna
No. 2: Duett. Ingrid, Peder
No. 3: Aria. Munken
No. 4: Visa. Lisa
No. 5: Duett. Lisa, Ulf
No. 6: Romans. Brynolf
No. 7: Duett. Anna, Brynolf
No. 8: Romans. Anna
No. 9: Chör af jägare
No. 10: Final. Hertig Magnus, Anna, Peder, Ingrid, Lisa, Ulf, Sten, Brynolf, Munken, Chör

Act II
No. 11. Introduction [instrumental]: Andantino G minor - G major 6/8
No. 12: Visa. Peder
No. 13: Duett. Anna, Lisa
No. 14: Quintett. Anna, Lisa, Ingrid, Ulf, Peder
No. 15: Chör. Sten, Chör (med baryton-/bassolo)
No. 16: Romans. Brynolf
No. 17: Trio. Anna, Sten, Peder
No. 18: Final. Hertig Magnus, Anna, Brynolf

Act III
No. 19: Chör af Fiskare (with tenor and baritone/bass solo)
No. 20: Dansvisa. Lisa, Ulf, Chör
No. 21. Polska [instrumental]: Allegro F major 3/4
No. 22: Duo, Sextett och Chör. Anna, Brynolf, Lisa, Ulf, Sten, Munken, Peder, Hertig Magnus, Chör
No. 23: Final. Anna, Lisa, Ingrid, Brynolf, Ulf, Sten, Chör


Libretto/text

Act I

No. 1: Raskt, raskt uti vår båt, på den blåa, svallande bölja (Chör af fiskare, En fiskare, En qvinna, Peder)

No. 2: Vår gamla gyllne tid skall återkomma blid (Peder, Ingrid)

No. 3: Gack, lyd din herres bud (Munken)

No. 4: Den tiden är, Gud i lof nu redan förbi (Lisa)

No. 5: Hvem var den rätte, som du nämnde? (Ulf, Lisa)

No. 6: Hvarthän min fot än länder vid dessa sköna stränder (Brynolf)

No. 7: Tyst, hörde jag icke hans röst? (Anna, Brynolf)

No. 8: Jag lekte som barn vid de böljor blå (Anna)

No. 9: Framåt genom mark och skog, framåt! (Chör af jägare)

No. 10: Gif min sköna brud mig åter (Hertig Magnus, Anna, Peder, Ingrid, Lisa, Ulf, Sten, Brynolf, Munken, Chör)

Act II

No. 11: [instrumental]

No. 12: Syssla träget med ditt garn (Peder)

No. 13: Hur kan du så fröjdefull vara (Anna, Lisa)

No. 14: O, Gud! Mig anar blott ondt af detta bud! (Anna, Lisa, Ingrid, Ulf, Peder)

No. 15: Oro och qval, herrska [sic] utan tal i hjertats sal (Chör)

No. 16: Bjud hellre solen glömma att färga rosens blad (Brynolf)

No. 17: Der [sic] min barndoms dar jag njutit (Anna, Sten, Peder)

No. 18: Säg mig ej att en jordisk flicka så kan sjunga så kan blicka (Hertig Magnus, Anna, Brynolf)

 

Act III

No. 19: Herrlig [sic] fångst vi drogo (Chör af Fiskare)

No. 20: Och ringen ska vi knyta i rosendelund (Lisa, Ulf, Chör)

No. 21: [Polska, instrumental]

No. 22: Du älskar mig, jag älskar dig! (Anna, Brynolf, Lisa, Ulf, Sten, Munken, Peder, Hertig Magnus, Chör)

No. 23: Lefve vår furste, kung Göstas son! (Anna, Lisa, Ingrid, Brynolf, Ulf, Sten, Chör


Media files

Edition Swedish Musical Heritage