Ivar Hallström (1826−1901)

Selected Songs. No. 9. Nattlig sång / Nachtgesang

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Goethe ('Göthe', according to the autograph)
  • Dedication: 'To Mrs Alethe Due'
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included as No. 6 in 'Sång programmet [sic]. Valda Sånger med Piano af de förnämste Tonsättare. 4de häftet'. Abr. Lundquist, Kongl. Hof-Musikhandlare, Abr. L. 2577

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection 'Selected Songs' which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde)

Description of work

Andante C minor 3/4


Libretto/text

1. O lyssna från ditt läger drömmande till mig ner! / O, grieb vom weichen Pfühle träumend ein halb Gehör!

2. Vid mina strängars toner tindrande stjernan ser / Bei meniem Saiten... [oläsligt] segnet der Sterne Heer

3. De känslor som du ammar, höja min själ allt mer / Die ewigen Gefühle heben mich hoch und hehr