Ivar Hallström (1826−1901)

Selected Songs. No. 4. Sensitiva

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: F. Sander
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included as No. 7 in the collection 'Sång programmet [sic]. Valda Sånger med Piano af de förnämste Tonsättare. 1sta häftet'. Abr. Lundquist, Kongl. Hof-Musikhandlare, Abr. L. 2483
Also included in Nya Sånger vid Piano. Abr. Lundquists Musikhandel, A-m L. 346

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection 'Selected Songs' which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde)

Description of work

Andantio quasi Allegretto D major 2/4


Libretto/text

1. En blomma stod på ängen grön och doftade i aftonstunden

2. Och solen sken på hennes kalk och öfver den sin purpur strödde