Ivar Hallström (1826−1901)

Valda sånger. Nr 5. Sångarens hem [Selected Songs. No. 5. The singer's home]

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Nyblom [referring to Carl Rupert Nyblom (1832-1907)]
  • Duration: Approx. 1-5 min

Examples of printed editions

Included as No. 2 in the collection 'Sång programmet [sic]. Valda Sånger med Piano af de förnämste Tonsättare. 1sta häftet' [The song program. Selected songs with piano, by the foremost composers. 3rd book]. Abr. Lundquist, Kongl. Hof-Musikhandlare, Abr. L. 2676

  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection "Valda sånger" ['Selected Songs'] which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde)

Description of work

Tender and not too slow C major 4/4 (C)


Libretto/text

1. Mitt hem är så ringa, dess dörr är så låg

2. Väl skimra ej kronor i sångarens tjäll

3. Så lycklig är icke en kung i sitt slott

4. Ja, sjunga jag vill, hvad mitt hjerta förmår