Ivar Hallström (1826−1901)

Valda sånger. Nr 1. Tankar på hemmet [Selected Songs. No. 1. Thoughts of home]

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: O**** F****** [Oscar Fredrik, later King Oscar II of Sweden]
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection "Valda sånger" ['Selected Songs'] which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde)

Description of work

Andante E major 3/8


Libretto/text

Min lyras strängar ljuder sakta!
I veka toner smält min sång!