Ivar Hallström (1826−1901)

Valda sånger. Nr 2. Vaggvisa [Selected Songs. No. 2. Lullaby]

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Thekla Knös (1815-1880)
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection "Valda sånger" ['Selected Songs'] which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde)

Description of work

Calm, but not too slow G minor 12/8


Libretto/text

1. Sång, som genom verlden gått, för att hvila bringa

2. Fridfull, som ett sakta sus ifrån dunkla lunder

3. När en klagan, när ett hopp vill i otid vakna