Ivar Hallström (1826−1901)

Selected Songs. No. 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Information missing in the autograph
  • Dedication: To Mrs Helena Petré, née Berg [referring to Swedish concert singer Helena Petré (1834-1880)]
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection "Valda sånger" ['Selected Songs'] which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde)

Description of work

Andantino F minor 2/4


Libretto/text

1. Hård min herrskarinna [sic] är, intet vet hon om min plåga / La bergère, que jue sers, ne sait rien de mon martyre

2. Utaf mina vackra får, har det bästa bort man tagit / On a pris dans mon troupeau de mes brebis la plus belle

3. Hennes skönhets bojor må derför jag med glädje bära / D'une si rare beauté je porte et chéris les chaînes