Ivar Hallström (1826−1901)

Valda sånger. Nr 10. I Maj / Im wunderschönen Monat Mai [Selected Songs. No. 10. I Maj / Im wunderschönen Monat Mai]

Print
  • Year of composition: Uncertain
  • Work category: Voice and piano
  • Text author: Heine [referring to Heinrich Heine (1797-1856)]
  • Dedication: To Mrs Alethe Due [referring to Norwegian composer and singer Alette Due, née Sibbern (1812-1887)]
  • Duration: Approx. 1-5 min
  • Location autograph: Musik- och teaterbiblioteket
  • Possible call no. and autograph comment: Z/Sv (part of the collection "Valda sånger" ['Selected Songs'] which includes: 1. Tankar på hemmet, 2. Vaggvisa, 3. Vestanvinden, 4. Sensitiva, 5. Sångarens hem, 6. Om qvällen, 7. Stackars gosse! / Pauvre garçon!, 8. Sylvias visa, 9. Nattlig sång / Nachtgesang, 10. I maj / Im wunderschönen Monat Mai, 11. Fjäriln / Der Schmetterling, 12. Kung Erik och Liten Karin, 13. Hvad månne de vänta på?, 14. En Stemning, 15. Den trettonåriga, 16. Isola bella, 17. Como / Näktergalen, 18. Venezia, 19. Trötthet / Müde)

Description of work

Andante con moto quasi Allegretto F major 2/4


Libretto/text

I Maj, den undersköna tid, då alla knoppar svälla / Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen